Μελέτη στο σχολείο

Μελέτη

Με το πέρας του ωρολόγιου προγράμματος, οι μαθητές που έχουν επιλέξει το πρόγραμμα Μελέτης, περνούν στα τμήματα μελέτης. Τα τμήματα μελέτης είναι τέσσερα

και διαμορφώνονται κάθε χρόνο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν να παίρνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία.
Στη μελέτη οι μαθητές, με την καθοδήγηση δασκάλου, φροντίζουν να διεκπεραιώσουν όλες τις γραπτές εργασίες που έχουν για την επόμενη μέρα.
Ο ρόλος της μελέτης είναι να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν μόνα τους, να αυτονομούνται στο διάβασμα, αλλά ακόμα και να μάθουν να εκφράζουν στοχευμένες απορίες.