Ξένες Γλώσσες

Το ποσοστό επιτυχίας που σημειώνουν τα παιδιά μας στις εξεταστικές διαδικασίες, σε όλες τις ξένες γλώσσες, είναι 100%!

Αγγλικά

Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών είναι ένας από τους βασικότερους μαθησιακούς στόχους του σχολείου μας. Ειδικά η αγγλική γλώσσα θεωρείται εδώ και αρκετά χρόνια προσόν απαραίτητο όχι για μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία αλλά και για την συμμετοχή σε απλές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.

Η πρώτη επαφή των παιδιών με τα αγγλικά γίνεται στον παιδικό σταθμό. Το μάθημα γίνεται 2 φορές την εβδομάδα, διαρκεί περίπου 20 λεπτά κι έχει ως βασικό στόχο την έκθεση των παιδιών στη γλώσσα ώστε να συνηθίσουν το άκουσμα και να αποβάλλουν τη φοβία για το άγνωστο, με απώτερο στόχο να ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας αποκλειστικά στα αγγλικά μέσα στα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας γίνονται δραστηριότητες με ερεθίσματα από το άμεσο και οικείο περιβάλλον του παιδιού, ώστε να εισαχθεί βασικό λεξιλόγιο, το οποίο εμπλουτίζεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου καθώς το παιδί ανεβαίνει βαθμίδες.

Μέχρι το τέλος του νηπιαγωγείου έχουν καλυφθεί βασικές λεξιλογικές ομάδες, φράσεις και τυπικές στιχομυθίες της καθημερινής ζωής καθώς και πολύ βασικά γραμματικά φαινόμενα (π.χ. ομαλοί πληθυντικοί αριθμοί).

Στο δημοτικό το μάθημα των αγγλικών γίνεται 4 φορές την εβδομάδα και διαρκεί όσο μία διδακτική ώρα (45 λεπτά).

Αναφορικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος, πρέπει να σημειωθεί ότι η διδασκαλία γίνεται κατ’ αποκλειστικότητα στα αγγλικά αλλά και ότι οι μαθητές δεν επιβαρύνονται με εργασίες για το σπίτι παρά μόνο με τη μελέτη της ορθογραφίας και της ανάγνωσης.

Με την καθοδήγηση και τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, όλες οι εργασίες και οι ασκήσεις που είναι απαραίτητες για την κατάκτηση του διδακτικού στόχου ολοκληρώνονται στα πλαίσια του μαθήματος. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο δεν επιφορτίζεται ο γονιός με τη μελέτη των αγγλικών στο σπίτι, αλλά και ο μαθητής αυτονομείται καθώς ανταπεξέρχεται μόνος του στις υποχρεώσεις του.

Το μάθημα βασίζεται σε ύλη που θα υποστήριζε ένα εξωτερικό φροντιστηριακό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας την εκμάθηση της γλώσσας αποκλειστικά στο χώρο του σχολείου.

Τα επίπεδα των αγγλικών που καλύπτονται ανά τάξη είναι τα εξής:

  • Α’ Δημοτικού – PreJunior
  • Β’ Δημοτικού – Junior A
  • Γ’ Δημοτικού – Junior B
  • Δ’ Δημοτικού – Senior A (Starters)
  • Ε’ Δημοτικού – Senior B (Movers)
  • ΣΤ’ Δημοτικού – Senior C (KET)

Η διδακτική ύλη και οι μαθησιακοί στόχοι ανά επίπεδο ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Ξένες Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages/ CEFR).

Στο τέλος των Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του δημοτικού οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις (Starters, Movers, KET) που διοργανώνει το Βρετανικό Συμβούλιο και διεξάγονται στο χώρο του σχολείου, οι οποίες πιστοποιούν την κατάκτηση των μαθησιακών στόχων κάθε επιπέδου.

Γαλλικά - Γερμανικά

Στα εκπαιδευτήριά μας είτε η γαλλική γλώσσα είτε η γερμανική γλώσσα (κατ’επιλογήν) εισάγεται στη Γ’ Δημοτικού με δύο ώρες εβδομαδιαίως, ενώ στις υπόλοιπες τάξεις οι ώρες αυξάνονται σε τρεις.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις έτσι ώστε οι μαθητές να αγαπήσουν τη γλώσσα και να αποκτήσουν στη συνέχεια βασικές γνώσεις επικοινωνίας σε μία γλώσσα διαφορετική από τη μητρική τους.

Μέλημά μας είναι η προσέγγιση της 2ης γλώσσας να γίνεται σταδιακά και με σταθερά βήματα επιμένοντας στο επικοινωνιακό κομμάτι, δίχως αυτό να σημαίνει ότι η γραμματική και το συντακτικό περιθωριοποιούνται, δεδομένου ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ξένης γλώσσας.

Οι μαθητές κατακτούν τις καινούριες έννοιες με βιωματικό τρόπο, κάνοντας χρήση παιχνιδιών, παντομίμας, οπτικοακουστικών μέσων, διαδραστικού πίνακα καθώς και του διαδικτύου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται μέσα στη σχολική χρονιά, οι μαθητές προμηθεύονται με πρόσθετο υλικό με τη μορφή εντύπων ούτως ώστε η διαδικασία της μάθησης να γίνεται με μεθοδικότητα και οργάνωση.

Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς CERF για τις γλώσσες αναπτύσσονται και οι τέσσερις δεξιότητες της γλώσσας που είναι η κατανόηση και η παραγωγή προφορικού αλλά και γραπτού λόγου.

Στο τέλος της ΣΤ’ οι μαθητές είναι σε θέση να παρουσιαστούν στο δίπλωμα Α1 του γαλλικού ινστιτούτου (Institut Francais d’Athenes) και FIT1 και του γερμανικού ισντιτούτου (Goethe Institut)

 

To top