Συναισθηματική Νοημοσύνη

Ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Το θέατρο, η μουσική, ο χορός αποτέλεσαν πρωταρχικές μορφές έκφρασης για τον άνθρωπο. Το θέατρο επιτρέπει τη διερεύνηση θεμάτων και την έκφραση συναισθημάτων και προβληματισμών, με έναν τρόπο έμμεσο, που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να επεξεργαστούν τα ζητήματα που τους απασχολούν και να φτάσουν στη λύση τους, στην κάθαρση, χωρίς να υποχρεωθούν να εκτεθούν άμεσα.

Κάθε ανθρώπινο πλάσμα γεννιέται με την εμπειρία του ρυθμού του χτύπου της καρδιάς της μητέρας. Κάθε άνθρωπος διαθέτει ένα μουσικό όργανο – τη φωνή του.

Αυτές οι εμπειρίες διαμορφώνουν τα βασικά συστατικά στοιχεία της μουσικής, που είναι η μελωδία, ο ρυθμός και ο τόνος. Όταν τα παιδιά ακούν συνειδητά μουσική, τότε οι αντιληπτικές τους ικανότητες διαφοροποιούνται.

i. Μουσική

Οι επαφές των παιδιών της πρώτης παιδικής ηλικίας με τη μουσική μπορεί να είναι πολύ ευεργετικές και ότι η μουσική μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις όταν προσφέρεται σε όλα τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία.

Η μουσική συμβάλει στην ανάπτυξη της νοημοσύνης των μικρών παιδιών και για την εσωτερική τους αρμονία. Η παραγωγή μουσικής έχει θετική επίδραση στη σχολική συμπεριφορά των παιδιών.

Έχει, επίσης, υποστηριχτεί ότι οι συνειδητές μουσικές εμπειρίες συνδέονται στενά με την ανάπτυξη γλωσσικών και μαθηματικών δεξιοτήτων. Το τραγούδι και οι δημιουργικές μιμήσεις ήχων διαμορφώνουν μια διαρκή βάση για την κατάκτηση της γλώσσας.

ii. Μουσικοκινητική

Η Μουσικοκινητική αγωγή εξασφαλίζει στα παιδιά έναν διαφορετικό τρόπο έκφρασης. Τα μαθαίνει να συνδυάζουν πολλές δεξιότητες όπως το λόγο, τη μίμηση, την συνυπευθυνότητα και ομαδικότητα. Ανταποκρίνονται στις οδηγίες, κοινούς κανόνες και στόχους (ακολουθώ τα βήματα ή συμβαδίζω στην κίνηση με όλη την ομάδα, όπως μου υποδεικνύεται προκειμένου να ανταπεξέλθω στο παιχνίδι μουσικοκινητικής).

Αυτός ο συνδυασμός δεξιοτήτων αναπτύσσει τη συναισθηματική νοημοσύνη, αφού τα παιδιά μαθαίνουν να καταλαβαίνουν καλύτερα το σώμα τους και πώς αυτό αντιδρά όταν θέλει να εκφράσει συγκεκριμένα συναισθήματα.

iii. Θεατρικό Παιχνίδι και συναισθηματική έκφραση

Στα παιδιά, οι θεατρικές δραστηριότητες δίνουν την ευκαιρία για μια πολύπλευρη ανάπτυξη: προσφέρονται για σωματική άσκηση, συμβολικό παιχνίδι, επεξεργασία συναισθημάτων, καλλιέργεια της σχέσης με τους άλλους και κατανόηση του κόσμου γύρω τους.

Οι θεατρικές δραστηριότητες των παιδιών συνδυάζουν την ανακάλυψη και το συναίσθημα, δίνουν νέες δυνατότητες έκφρασης και συναίσθησης.
Στα θεατρικά παιχνίδια, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία για συζήτηση που θα τα οδηγήσει στην έκφραση των σκέψεών τους, είτε μιλώντας γι’ αυτό που σκέφτονται και αισθάνονται, είτε δημιουργώντας μια δική τους ιστορία.

Το θεατρικό παιχνίδι, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να εκφράσουν συναισθήματα, που αρχικά δεν αναγνωρίζουν καν γιατί τους προκύπτουν. Μέσα από το παιχνίδι έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν το συναίσθημα του θυμού, της αγάπης, χαράς, κλπ, να τα αναβιώσουν μέσα από το ρόλο τους.

Με αυτό τον τρόπο μαθαίνουμε στα παιδιά ότι όλα τα συναισθήματα είναι ανθρώπινα και επιτρέπεται να τα βιώνουμε, χωρίς να νιώθουμε ενοχές. Είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε ό,τι μας προκαλεί κάθε συναίσθημα.

Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δουν τι συναισθήματα μπορεί να προκαλέσουν τα ίδια στους συμμαθητές τους, στους δασκάλους τους ή στους γονείς τους.

Το θεατρικό παιχνίδι, τους δίνει την ευκαιρία να έχουν μια πρώτη επαφή με την ενσυναίσθηση (ικανότητα να νιώσουν αυτό που βιώνει-νιώθει κάποιος άλλος), αλλά και τη σωστή διαχείριση των αντιδράσεων τους σε ανάλογα ερεθίσματα.

To top